Events is Art

Events is Art

อาร์ทเทอรี่ ไม่เพียงแค่เป็นพื้นที่ทางศิลปะเท่านั้น เรายังดำเนินธุรกิจด้านการจัดงาน           อีเว้นท์อย่างมืออาชีพควบคู่กันไปด้วย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจ อาทิ การจัดงานแถลงข่าว การจัดประชุมสัมมนา การเปิดตัวสินค้าหรือบริการ จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดงานกิจกรรมรื่นเริงประจำปีภายในองค์กร จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดระเบียบการจัดการโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการงานศิลปะให้กับพอร์ตการลงทุนขององค์กรและเชิงพาณิชย์  รวมถึงการดำเนินงานซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะที่ผ่านการคัดสรรกับหอศิลป์นานาชาติอื่น ๆ ทั่วเอเชีย  ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าสิบปีอาร์ทเทอรี่จึงได้รับความไว้วางใจหน่วยงานองค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา    การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย  เอเชียพลัส กรุ๊ป เอไอเอ กรุ๊ป มูลนิธิอมตะ  สวอทช์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) สวทช. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นต้น