กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์

กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์

กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์

ราคา 350 บาท

จำนวน 232 หน้า

ขนาด 21 x 30 ซม.

พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตา