กาพย์โคลงกลอนของอังคาร กัลยาณพงศ์ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย

กาพย์โคลงกลอนของอังคาร กัลยาณพงศ์ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย

กาพย์โคลงกลอนของอังคาร กัลยาณพงศ์ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย

ราคา 200 บาท

จำนวน 42 หน้า

ขนาด 20.5 x 29.5 ซม.